Ana Sayfa > Fıkıh Ansiklopedisi

Fıkıh Ansiklopedisi

Eş’Ariyye

Fıkıh Ansiklopedisi

Eş’Ariyye ; Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ’ira” gelir. Eş’ariyye ismi, her ne kadar, Ehl-i Sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa da, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle genel …

Devamını Oku

Eş Dışındaki Hısımların Nafakasının Düşmesi

Fıkıh Ansiklopedisi

Eş Dışındaki Hısımların Nafakasının Düşmesi; Çocuk, anne, baba ve diğer nesep hısımlarının nafakası, sürenin geçmesiyle düşer. Hâkim bu hısımlar lehine nafakaya hükmettiği zaman, hısım bunu kabzetmese veya süre geçinceye kadar nafakaya mahsûben borçlanmamış olsa nafaka düşer. Hanefilere göre, hâkim borçlanmaya izin …

Devamını Oku