Cumartesi , Şubat 24 2018
Ana Sayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

Heykelin Yasaklanma Nedeni

Fıkıh Ansiklopedisi

Yukarıda zikredilen hadisler incelendiğinde heykelin yasaklanma nedenini de ifade ettikleri görülür. Islam bilginlerinin ortaklaşa belirttiklerine göre heykelin yasaklanma nedeni, onları yapanların Allah’ın yarattıklarına benzetmeye çalışmaları kendilerini yaratıcı yerine koymuş olmalarıdır. Yasağın hikmeti ise, insanları putperestlikten uzaklaştırmak, saf tevhid inancını şirk …

Devamını Oku

Heykel

Fıkıh Ansiklopedisi

Taş, tunç, mermer ve pişmiş toprak gibi dayanıklı maddelerden yapılmış insan ya da hayvan görüntüsü, simgesi. Heykel, Islâm terminolojisinde “suret” kavramı içerisinde değerlendirilmiş resim anlamındaki suretten bunu ayırmak için “gölgeli suret” deyimi kullanılmıştır. Heykel, şekil olarak müşriklerin tapındığı putlarla aynı …

Devamını Oku

Helal Ve Haram Olan Hayvanların Bazılarını Açıklar Mısınız?

Fıkıh Ansiklopedisi

Haram olan hayvanları üç kısma ayırmak mümkündür. 1- Başkasına saldırıp azı dişleriyle parçalayarak kendisini müdafaa eden domuz, kaplan, aslan,ayı, kurt, fil, pars, kedi, maymun ve köpek gibi dört ayaklı hayvanlar. 2- Tırnaklarıyla kendini müdafaa edip zayıf olan olan hayvanları avlayan …

Devamını Oku