Pazar , Kasım 19 2017
El Vâris
El Vâris

El Vâris

El Vâris esmasının lügat anlamı:

Veraset kökünden türemiş olan el-Vâris esması, el-Bâki ismiyle aynı anlamdadır. Ölümsüz hayat sahibi, zatı, kuralları ve nimetleri daim olan anlamlarına gelmektedir.

El Vâris esmasının ıstılah anlamı:

  • El Vâris; ölümsüz, daim ve kalıcı olandır.
  • El Vâris; zatı, sıfatları, kuralları ve nimetleri daim olandır.
  • El Vâris; yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olandır.
  • El Vâris; her şeyin ilk sahibi ve vârisidir.

El Vâris esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

Rabbimizin bu ismi, el-Vâris olarak değil, “Hayru’l-Vârisin (Mirasçıların en hayırlısı)” şeklinde kullanılmıştır.

“Ancak biz diriltir ve öldürürüz. Sonunda her şeye biz vâris oluruz.” (Hicr 23)

“Biz refahlarına şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra orada pek az oturabilmişlerdir. Onlara bzi varis olmuşuzdur.” (Kasas 58)

“Hani Zekeriya, Rabbine Ģöyle nida etmişti: “Rabbim! Beni bir başıma bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın.” (Enbiya 89)

Vâris esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

Rabbimiz bizi yeryüzüne halife ve emanetçi olarak yaratmıştır. Bizi birtakım yükümlülüklerle sorumlu kılmıştır. O’nun verdiği mülk ve saltanatı O’nun rızasına uygun bir şekilde kullanmalıyız. Unutmamalıyız ki, biz vâris değil, emanetçiyiz. Sefa sürmek için değil, sorumluluklarımızı yerine getirmek için buradayız. Amacımız, dünyaya vâris olmak değil, Firdevse vâris olmak olmalıdır:

“…İŞte onlar varislerdir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olmuşlar ve orada ebedi kalacaklardır.” (Mü’minun 10-11)

Ebced değeri ve zikir saati:

El-Varis isminin zikir adedi(707) adettir.Zikir saati Müşteri,zikir günü Perşembedir.Zikir saatinin Zühre olduğunu da söyleyenler vardır.Bu takdirde zikir günü Cuma’dır.

Özellikleri ve bazı faydaları:
  • El-Varis isminin zikrine devam eden ve her gün(707) kere okuyan kimse dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere kavuşur.İşleri kolaylaşır.Pek çok yararını görür.
  • Ahiret işleri için adetle sınırlandırılmammalıdır.Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulunulur.Yüce Allah’ın izni ve iradesiyle iki cihanda mutluluga erer.
  • Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücudunda hastalık,elem kalmaz.
    Kaynak:Dr.Arif Arslan (Allah’ın isimleri)
İlgili Yazı:  El Bedi
Kaynak

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Bir önceki yazımız olan Er Râşid başlıklı makalemizde er raşid, er raşid esması ve er reşid hakkında bilgiler verilmektedir.

TAVSİYE

El Bâki

El Bâki

El Bâki esmasının lügat anlamı: Fena (yokluk ve ölüm) fiilinin zıddı olan el-Bâki ismi; sebat …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir